Przejdź do treści

Rozliczenia

Za każdą usługę wystawiam fakturę VAT.
Ze stałymi klientami ustalam wspólnie termin płatności. Standardowy termin płatności wynosi 7 dni.

Nr konta: 21 1140 2004 0000 3102 7973 1640
Proszę o wykonywanie przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.