Przejdź do treści

Rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenia finansowe

 • plany kont
 • bilanse
 • rachunki
 • obwieszczenia dla udziałowców

Tłumaczenia biznesowe

 • umowy
 • korespondencja
 • prezentacje
 • biznesplany 

Tłumaczenia techniczne

 • instrukcje
 • podręczniki
 • specyfikacje
 • schematy
 • strony www
 • oprogramowanie
 • gry i aplikacje mobilne
 • schematy

Dokumentacja przetargowa

 • SIWZ
 • przedmiary robót
 • opisy zamówienia
 • specyfikacje techniczne
 • napisy do filmów
 • drobne teksty użytkowe
 • artykuły naukowe
 • teksty literackie
"Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny."
John D. Rockefeller